Liczba odwiedzin strony: 33571 Osób na stronie: 3
 

Klaus Jadwiga, Zofia Niczewska-Kołek,
Bugajska-Wierzbicka Jolanta. Adwokaci

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 214 poz. 1810 - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1) I OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz. U. Nr 15, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 5: a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)  Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;", b)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3)  Centrum Operacji Powietrznych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;";   2)   w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1.  Organizację współpracy i stanowienie jej zasad poza zakresem działań, o których mowa w § 3, mogą określać porozumienia zawierane pomiędzy państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym a Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienia te podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Dowódcę Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.". § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. _________ 1)    Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429). 2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz....
Monitor Polski 2001 Nr 11 poz. 179 - Austria-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu
UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A AUSTRIACKIM RZĄDEM FEDERALNYM o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzona w Wiedniu dnia 24 października 2000 r. (M.P. z dnia 11 kwietnia 2001 r.) UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Austriacki Rząd Federalny, zwane dalej "Stronami Umowy", uznając, że dyktatura i wojna przyniosły nienawiść do obcych, niewolę, rasizm, nietolerancję i masowe mordy, że niepowtarzalny i nieporównywalny charakter zbrodni holocaustu oraz ludobójstwo na narodach słowiańskich i innych stanowią wezwanie do stałej czujności wobec wszelkich form dyktatury i totalitaryzmu, przekonane, że trwała stabilność i pokojowe oraz bezpieczne współistnienie mogą być zapewnione jedynie przez sprawiedliwość i pojednanie oraz że wiedza i uwrażliwienie na struktury i mechanizmy narodowosocjalistycznego systemu bezprawia muszą być przekazane przyszłym pokoleniom jako przestroga na przyszłość, kierując się pragnieniem takiego ukształtowania współpracy między Stronami Umowy, aby byłym robotnikom niewolniczym i robotnikom przymusowym reżimu narodowosocjalistycznego na terytorium dzisiejszej Republiki Austrii przyznać dobrowolne świadczenia Republiki Austrii, przy uwzględnieniu odpowiedzialności odnośnych przedsiębiorstw, świadome, że poprzez niniejsze dobrowolne świadczenie Republiki Austrii wniesiony zostaje istotny wkład w pojednanie, pokój i porozumienie narodów w Europie, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Definicje Dla celów...
KRS 0000315304 - GÓRNIK WAŁBRZYCH S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GÓRNIK WAŁBRZYCH S.A. S.A. 2008-10-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WYSOCKIEGO 11 A 58-300 WAŁBRZYCH WAŁBRZYCH WAŁBRZYSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
886-290-26-73 20806584 0000315304
KRS 0000315303 - LOGSTOR POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LOGSTOR POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
HANDLOWA 1 41-807 ZABRZE M. ZABRZE M. ZABRZE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
648-268-20-52 241023780 0000315303
KRS 0000315302 - TARGET MOCHOL & ŚWIDZIŃSKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TARGET MOCHOL & ŚWIDZIŃSKI SP. J. SP. J. 2008-10-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JASIŃSKIEGO 58 37-700 PRZEMYŚL M. PRZEMYŚL M. PRZEMYŚL PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000315302
KRS 0000315301 - TABELAOFERT.PL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TABELAOFERT.PL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1 SIERPNIA 6A/BUD. C 02-134 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
522-289-54-54 141503648 0000315301
KRS 0000315299 - STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TURSKIEJ I OKOLIC
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TURSKIEJ I OKOLIC STOWARZYSZENIE 2008-10-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
26 99-220 TUR WARTKOWICE PODDĘBICKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
828-139-39-74 100590085 0000315299
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Katowice HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Klaus Jadwiga, Zofia Niczewska-Kołek, Bugajska-Wierzbicka Jolanta. Adwokaci
radca prawny śląskienotariusz śląskiekomornik śląskieagencja / skład celny śląskieuczelnia prawnicza śląskieprawnik śląskieprawnikReklama